DIENSTEN

 

Rubicon Erfgoed is je graag van dienst. Of je nu het publiek erfgoed wilt laten ervaren, of een uitbouw wilt realiseren onder archeologische begeleiding – wij bieden je een oplossing op maat. Bel of mail ons gerust, wij gaan graag vrijblijvend met je in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden.

 

Rubicon Erfgoed is gestoeld op de pijlers archeologie en cultuurhistorie, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Deze twee thema’s zijn binnen ons bedrijf verder uitgewerkt in vier deelgebieden:

  1. Advisering en management

  2. Beleidsondersteuning

  3. Erfgoedervaringen

  4. Specialistisch aardewerkonderzoek

 

ADVISERING EN MANAGEMENT

Rubicon Erfgoed ontzorgt je tijdens elke stap in het proces van ruimtelijke ontwikkeling, wanneer je met sporen uit het verleden te maken krijgt. Wij verzorgen bureauonderzoeken, Programma's van Eisen, stellen risicoanalyses en second opinions op. Wij voeren zelf geen veldwerk uit, maar regelen wel alle vormen van archeologische veldonderzoek – van verkennende boringen tot vlakdekkende opgravingen. Daarnaast hebben wij ervaring met de raakvlakken van OCE (Opsporing Conventionele Explosieven), milieukundig bodemonderzoek, ecologie en civiele techniek.

BELEIDSONDERSTEUNING

Rubicon Erfgoed biedt je de helpende hand als je ondersteuning nodig hebt in je overheidsorganisatie, bij de handhaving van je beleid op het gebied van archeologie en cultuurhistorie in omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. We kunnen op afstand adviseren of volledig meedraaien in je organisatie. 

 

ERFGOEDERVARINGEN

Waarom zouden we de sporen van vroeger onderzoeken als we deze niet vertalen naar het publiek? Zoek je naar de identiteit van je gebied, naar de ankerpunten van het verleden? Wil je een open dag of tentoonstelling organiseren? Wil je mensen laten recreëren door middel van wandel- en fietsroutes? Of misschien een compleet educatief lespakket over de prehistorie vormgeven? Rubicon Erfgoed staat voor je klaar!

SPECIALISTISCH AARDEWERKONDERZOEK

Rubicon Erfgoed biedt je volledige determinatie en rapportage van handgevormd aardewerk uit de Bronstijd en IJzertijd. Ook een quickscan behoort tot de mogelijkheden, evenals foto’s en tekeningen van het materiaal.  

KWALITEIT

Rubicon Erfgoed werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 4.1), de BRL 4000 en wij staan tevens geregistreerd in het Actorregister Archeologie.