top of page

HARRY PAPE-LUIJTEN

Harry (Winschoten, 1984) studeerde archeologie in Groningen en erfgoedstudies in Amsterdam. Samen met Marloes startte hij in juni 2015 Rubicon Erfgoed.

  • LinkedIn - Black Circle

Harry specialiseert zich binnen Rubicon Erfgoed ten eerste in advies en management met betrekking tot archeologisch onderzoek. Zo stelt hij bureauonderzoeken, Programma’s van Eisen (PvE's) en risicoanalyses op, maar coördineert hij ook archeologisch onderzoek door andere partijen - van het veldwerk tot en met de rapportage. Daarnaast ondersteunt Harry meerdere gemeentes bij het handhaven van hun archeologisch beleid, door te adviseren bij bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. 

Harry heeft ook een passie voor de verhalen achter ons onder- en bovengronds verleden. Samen met Marloes maakt hij zich sterk voor het mogelijk maken van erfgoedervaringen voor een breed publiek.

MARLOES LUIJTEN-PAPE

Marloes werd in 1987 geboren in Breda. Zij studeerde archeologie aan de Universiteit Leiden en richtte in juni 2015 samen met Harry Rubicon Erfgoed op.

  • LinkedIn - Black Circle

Marloes specialiseert zich binnen Rubicon Erfgoed in het verzorgen en creëren van erfgoedervaringen. Daarbij is zij vooral geïnteresseerd in de vertaling van het verleden naar een beleving in het heden, om zo het publiek diezelfde verwondering te laten voelen die zijzelf ook kent. Tijdens open dagen vertelt zij bezoekers graag over de geschiedenis van een plek. Evengoed springt zij met kinderen in de zandbak, op zoek naar verborgen schatten. Daarnaast ontwerpt zij informatieborden, kunstwerken en wandel- en fietsroutes.

Ook stelt Marloes Programma's van Eisen (PvE's) en bureauonderzoeken op. Daarnaast is zij met haar kennis en invoelend vermogen een ideale sparringpartner voor Harry bij de uitvoering van diverse archeologische projecten.

ALEA IACTA EST?

 

Het motto van Rubicon Erfgoed is “alea iacta est”, maar wat betekent dat en wat betekent het voor ons? De inspiratie voor onze bedrijfsnaam en het motto is terug te voeren op de woorden van één beroemde en beruchte man: Gaius Julius Caesar.

 

Het is de tweede week van januari, in het jaar 49 voor Christus. Caesar, succesvol veldheer, staat met zijn leger aan de noordelijke oever van een klein riviertje in Noord-Italië: de Rubicon. Destijds vormt deze waterloop de grens tussen Romeins Italië en de provincie Gallië. Caesar staat aan de oever van de Rubicon en heeft een bijzonder moeilijke keuze te maken: wel of niet oversteken?

 

Voor ons klinkt het oversteken van een rivier niet bijzonder. In Caesar’s tijd was dit echter wel anders. Zijn macht reikt namelijk letterlijk tot aan de grens van de Rubicon: als hij de rivier oversteekt zal hij dit moeten doen zonder zijn leger, anders riskeert hij de doodstraf.  

 

De Romeinen – en vooral mensen als Caesar – houden echter wel van een gokje. Letterlijk, in de vorm van dobbelen, maar zeker ook figuurlijk. Caesar besluit dan ook de Rubicon over te steken, ongeacht de gevolgen. Voor hij dat doet spreekt hij in het Grieks een aantal woorden, die wij nu nog in het Latijn kennen: “alea iacta est”. Oftewel: ”De teerling (de dobbelsteen), is geworpen."

 

Deze beslissing leidt tot een kettingreactie van gebeurtenissen, met grote invloed op de latere loop van de geschiedenis. Hij ontketent een burgeroorlog en wordt uiteindelijk benoemd tot ‘dictator voor het leven’. Lang mag hij niet van die titel genieten, want op 15 maart 44 voor Christus wordt hij bruut om het leven gebracht. 

 

Caesar’s adoptiefzoon, Octavianus, wreekt zijn vader. De jonge man wordt in 27 voor Christus de eerste keizer (caesar) van de Romeinen. Hij krijgt de eretitel Augustus, ‘de verhevene’. De Romeinse Republiek is niet meer, het Romeinse Keizerrijk is geboren.

 

Ook wij hebben in 2015 de dobbelsteen geworpen, toen we besloten om ons eigen bedrijf te starten. Net als Caesar wisten we niet wat de toekomst zou brengen. Inmiddels weten we dat het de juiste beslissing is geweest. Tot op de dag van vandaag hebben we niet meer omgekeken naar de rivier die we zijn overgestoken!

bottom of page